том ширхэгтэй дүүргэгчийн туршилтын бутлах чадлын зураг