изо зөвшөөрлөөр зарагдах хялбар хөдлөх мөлхөгч хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэр