indonesia s q1 нүүрсний гарц шинэ уурхай дээр нэмэгдэж