карьерийн компани байгуулахаар бутлах үйлдвэр байгуулах санал