хуурай нунтаглах аргыг ашиглан ашигт малтмалын дахин сэргэлт