эрүү бутлуур нь дээжийг 3 3 мм-ээс 212 микрон болгон бууруулдаг