нүүрсний цахилгаан эрчим хүчний процессын урсгал график