зэсийн хүдэрт хөрөнгө оруулах зорилгоор нунтаглах үйлдвэр