бутлуурын машинд хамаарах компаниудын үйл ажиллагааны дагуу элэгдлийн хувь