элсэн чихрийн тээрмийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг тооцоолох томъёо