кералийн бохирдол ntrol самбар нь бутлуурын нэгжийн дүрэм