бутлуурын үйлдвэрлэлийн талаархи түүврийн даалгавар