ховор нандин газрын хүдрийн хөдөлгөөнт бутлуурын үнэ үйлдвэрлэгч