priron хүдрийн жагсаалт бөмбөг тээрэм нь хүчин чадлаар хэр