nsw дахь хөдөлгөөнт бутлах үйлдвэрүүдийн жагсаалтыг гаргаж Австрали улсад үйл ажиллагаа явуулна