тоног төхөөрөмж бутлуур гипсэн хүдрийг салхи болон үнээр олох