21 мин эргэлтийн бөмбөгний тээрмийн хурдыг тооцоолох