бутлах тоног төхөөрөмжийн зураг ба пиетерсбург дахь үнэ