хөдөлгөөнт дахин боловсруулах бутлах үйлдвэрлэлийн үйл явц